Cyfeiriadau a rhif ffon Cynghorwyr

     Cyngor Cymuned Talsarnau

    Cyfeiriadau a rhif ffon Cynghorwyr

Clerc

Mrs. Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau (01766 780971)

Aelod Cyngor Gwynedd

Cyng. Freya Bentham, Cae Du, Harlech  (07765353561)

 

Aelodau o'r Cyngor

Cyng. Gwenda Griffiths, 2 Pengelli, Soar, Talsarnau  (01766 771238)

Cyng. Ann Jones, Llwyn y Ffynnon, Talsarnau  (01766 770846)

Cyng. Dewi Tudur Lewis, Llwyn Dafydd, Soar, Talsarnau  (01766 770953)

Cyng. John Ll. Richards, 2 Bryn Eithin, Llandecwyn, Talsarnau (01766 770325)

Cyng. Owen Lloyd Roberts, Bron Wylfa, Soar Talsarnau (01766 770302)

Cyng. Margaret Roberts, Garth Byr, Llandecwyn, Talsarnau (01766 7715229)

Cyng. Eluned Williams, Hafan, Talsarnau, (01766 771023)

Cyng.Eifion Williams, 5 Cilfor, Llandecwyn, Talsarnau (01766 770783)

Cyng. Geraint Williams, Gwrach Ynys, Ynys, Talsarnau (01766 780742)

Cyng. Ffion Williams, 4 Glan y Wern, Talsarnau (01766 770082)