Gwybodaeth Cefndir Fideos

cwch fferi

Trychineb Cwch Fferi

Stori sydd yma am drychineb ddigwyddodd yn 1875 pan gollwyd bywydau pan ddymchwelodd fferi oedd yn croesi rhwng Porthmadog a Thalsarnau.

 aberystwyth  Ymweliad Merched y Wawr Talsarnau a'r Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth
 tywyrch  Diwydiant Torri Tywyrch

Diwydiant oedd at draeth Talsarnau rhwng !953 - 1962 yn cyflenwi tywyrch i feysydd bowlio, caeau pel droed ac ati.

soar0

Capel Soar

Golwg byr sydd yma ar un o'n capeli sydd wedi ei leoli mewn treflan fechan uwchben pentref Talsarnau. Mae'n fan tawel braf a does unlle gwell ar ddiwrnod o wanwyn a'r adar bach yn canu. Cyflwynir y pwt ffilm gyda swn hyfryd Cor Meibion Prysor yn canu "Dyrchefir Fi" yn gefndir.

tryfera

Tryfera ar y Traeth

Ffilm fer gan Grwp Trysorau Talsarnau yn disgrifio ffordd unigryw o ddal lledod (flatfish) ar y Traeth Bach pan roedd y llanw wedi mynd lawr. Roedd y pysgotwyr yn defnyddio tryfar (harpoon) i ddal y pysgod. Mae'r stori yn dilyn hanes gan Tomi Gwilym Williams a oedd yn arbennigwr ar y math yma o bysgota

lanfihangel

Eglwys Llanfihangel-y-Traethau

Hanes byr o Eglwys Llanfihangel-y-Traethau wedi ei ffilmio, golygu ac ei chynhyrchu gan Grwp Trysorau Talsarnau

lanfihangel2

Eglwys Llanfihangel-y-Traethau (with subtitles)

A short history of the Church at Llanfihangel-y-Traethau, filmed, edited and produced by Grwp Trysorau Talsarnau

Lasynys Lasynys
ceiau llechi Ceiau Afon Dwyryd
Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli Blaenau Ffestiniog yn cael eu llwytho ar gychod hwylio i'w trosglwyddo i longau wedi eu hangori ym Mae Tremadog ar gyfer allforio ledled y byd
 blaenllun2

Busnesau Talsarnau

Bellach does yr un siop ym mhentref Talsarnau. Yr hyn sydd yma ydy golwg yn ol i gyfnod 1930 1940au pan oedd nifer da o siopau yma. Mrs Frances Griffiths sydd yn cofio ac yn adrodd yr hanes pan oedd anghenion hanfodol teuluoedd i gyd i'w cael yn lleol.

 

 Llanw Mawr Talsarnau 1927

Atgofion Tecwyn Jones pan yn fachgen 9 oed pan dorrodd y mor dros y morglawdd yn Hydref 1927. Gwnaed llawer o ddifrod i adeiladau a boddwyd nifer mawr o anifeiliaid, ond yn rhyfeddol ni chollwyd yr un bywyd.

blaenllun1936 Llanw Mawr Talsarnau 1936

Hanes Llanw Mawr Talsarnau 1936 yn ol atgofion Mrs Maggie Williams, Tyrpeg, Llandecwyn yn cael ei adrodd gan Gwenda Griffiths. Mae'r hanesyn hwn yn un y gwyr ond ychydig iawn amdano gan mai Llanw Mawr 1927 sydd wedi cael y sylw mwyaf.

capel bryntecwyn

Capel Bryntecwyn, Llandecwyn, Talsarnau

Gwasanaeth Olaf Capel Bryntecwyn, Llandecwyn ger Talsarnau ym Meirionnydd, 16eg Ionawr 2018

 Capel Soar

Capel Soar, Talsarnau

Gwasanaeth Olaf Capel Soar, Talsarnau, Meirionnydd 17eg Rhagfyr 2017

 teitl golygfeydd

Golygfeydd Ardal Talsarnau

Cyfle i weld golygfeydd godidog ardal Talsarnau yng Ngwynedd.

golygfeydd b04

Trychineb ar y Traeth

Hanes colli bywyd ar Draeth Talsarnau yn nechrau'r 1920au ac effaith hynny ar y gymdogaeth.

Ty Caerffynnon

Capten Lewis Holland Thomas

Hanes Capten Lewis Holland Thomas a'i deulu Caerffynnon, Talsarnau.

Eglwys Llandecwyn

Eglwys Llandecwyn

Gwybodaeth a hanes Eglwys Llandecwyn, ger Talsarnau, Gwynedd.

Blaen Llanw Ynys

Llanw Mawr 1927 Yr Ynys, Talsarnau

Hanes noson embyd storm  ym 1927 drwy lygaid un o drigolion yr ardal.

David Tecwyn Evans003 bach

Y Parch D Tecwyn Evans

Bywyd a gwaith Y Parch Tecwyn Evans, Llandecwyn, Talsarnau.

Ieu ar fainc2

Ieuan Jones

Atgof o fywyd a gwaith Ieuan Jones Y Bardd o Dalsarnau