Cerfluniau Dylan Aubrey

 

DylanAubrey001

 

DylanAubrey006

Braf iawn gweld Dylan yn ôl wrth ei waith ar ôl y ddamwain gafodd o ym mis Medi – anffawd pur gas i’w law. Fe wyddom fod Dylan o ddydd i ddydd yn ei waith yn gorfod trin peiriannau, a nifer ohonynt yn rhai peryglus, fel gall peiriannau fod. Ac yntau wedi dychwelyd i weithio ym mis Tachwedd roedd Dylan yn cydnabod pa mor bwysig ydy gofal wrth drin peiriannau a’r angen i wisgo dillad addas wrth drin peiriannau, megis lli gadwyn.

 

Gweithio mewn gerddi pobl mae Dylan, fel gwyr y rhai sy’n ei adnabod – yn torri lawntiau, clirio drain a mieri, tocio a thorri coed, a torri a thacluso gwrychoedd. Mae pobl o fewn yr ardal a thu hwnt yn wir, yn gwybod yn dda amdano. Elfen o’i waith sydd wedi datblygu’n ddiweddar yw cerflunio coed gan ddefnyddio llifiau cadwyn ac o bryd i’w gilydd gellir gweld arddangosfa o’i waith ar ochr y ffordd yng Nglan y Wern, Talsarnau. Yno gellir gweld amrywiaeth o dylluanod, cymeriadau hynafol, coed Nadolig, goleudy gyda grisiau’n arwain dros greigiau a llu o bethau diddorol eraill.

  DylanAubrey004  DylanAubrey005

DylanAubrey007

 

Braf cael dweud fod Dylan yn ôl wrth ei waith a’n bod ni o fewn yr ardal yn dymuno’n dda iddo i’r dyfodol.