Llongyfarch M J Jones

Llongyfarchiadau Mathew Jones
 
 
Llongyfarchiadau Mathew Jones.
 
Nos Sadwrn, 3ydd Hydref 2009 enillodd Mathew Jones, Bronallt, Bryn Eithin, Llandecwyn gadair Eisteddfod Trefeglwys, Caersws, Powys.
Daeth ei gerdd i’r brig, gyda chanmoliaeth uchel gan y beirniad Osian Jones, Nercwys, allan o ddeuddeg o ymgeiswyr ar y testun ‘Cwmwl’.
Llongyfarchiadau cynnes iawn i Mathew ac edrychwn ymlaen am y cyfle i ddarllen y gerdd.