Nelta Roberts 100 oed

 Mrs Nelta Roberts yn 100 oed
 
Llongyfarchiadau calonnog iawn i Mrs Nelta Roberts, Bronwylfa, Talsarnau ar ddathlu ei phenblwydd yn 100 oed ar Fawrth 30ain 2008. Gobeithio y cewch chi lawer o gardiau a chyfarchion. Mae eich ffrindiau a phawb o fewn yr ardal yn anfon eu cofion a'u dymuniadau da.