Nodweddion yr Ardal

 

Rhai Enwau Diddorol 

Dyma restr o rai o enwau diddorol sy’n cyfeirio at ddearyddiaeth yr ardal. Gellir dod o hyd i’r rhain yn y mynyddoedd i’r dwyrain o Dalsarnau.

Mynyddoedd

Moel Ysgyfarnogod

Moel Penoleu neu Moel y Panylau

Diphwys

Moel y Gyrafolen

Craig y Gwynt

Moel Dinas

Y Gyrn

Ffermydd

Moel y Geifr

Cae’n y Bwlch Uchaf

Cae’n y Bwlch Isaf

Bryn Melyn

Maes y Caerau

Coetty Mawr

Coetty Bach

Garth Byr

Gwastad Tanas

Braich Ddu

Caerwych

Hendre Gerrig

Nant Pasgan Bach

Nant Pasgan Mawr

Panwr

Ty Caer  

Amrywiaeth

Cwm Moch

Cors y Ddwyfil

Bryn Cader Fanner

Ceunant Coch  

Llyn Tecwyn Uchaf

Llyn Tecwyn Isaf

Llyn Llennyrch

Llyn Caerwych

Llyn Eiddew Bach

Llyn Eiddew Mawr