Community Council

Information about the Talsarnau Community Council

Address and Phone Numbers of Councillors

     

Clerk

Mrs. Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau (01766 780971)

Member of Cyngor Gwynedd

Coun. Freya Bentham, Cae Du, Harlech  (07765353561)

Members of the Council

Coun. Gwenda Griffiths, 2 Pengelli, Soar, Talsarnau  (01766 771238)

Coun. Ann Jones, Llwyn y Ffynnon, Talsarnau  (01766 770846)

Coun. Dewi Tudur Lewis, Llwyn Dafydd, Soar, Talsarnau  (01766 770953)

Coun. Richard Morgan, Ty Cerrig, Ynys, Talsarnau  (01766 780359)

Coun. John Ll. Richards, 2 Bryn Eithin, Llandecwyn, Talsarnau (01766 770325)

Coun. Owen Lloyd Roberts, Bron Wylfa, Soar Talsarnau (01766 770302)

Coun. Margaret Roberts, Garth Byr, Llandecwyn, Talsarnau (01766 7715229)

Coun. Eluned Williams, Hafan, Talsarnau, (01766 771023)

Coun. Eifion Williams, 5 Cilfor, Llandecwyn, Talsarnau (01766 770783)

Coun. Geraint Williams, Gwrach Ynys, Ynys, Talsarnau (01766 780742)